Monday, July 18, 2011

Mắt trái bị giật liên tục,có điềm gì?


Như title ạ,mấy bữa nay em bị giật mắt trái liên tục,không biết có điềm báo gì không ạ

- Họa lớn sẽ ụp lên đầu bạn.
- Cụ thể là như thế lào ạ ?
- cụ thể là bạn sắp hỏng mắt trái..
- mắt sắp lòi ra ngoài ,
R.I.P
vote móc ra phủi bụi rồi gắn vào , chắc do bị bụi
- Bị đau mắt rồi đấy, vote đi khám bộ phận sinh dục
- bác sắp bị ăn tát
- ........

No comments:

Post a Comment

What the hell is this ?